Nyt formandskab i Dansk Robot Netværk


Glemt kodeord / Skift kodeord

Bliv en del af DIRA

Opret gratis bruger
Opret medlemskab
Luk

Indtast email og få tilsendt et link til ændring af kodeord


Tilbage

Tilbage

Tilbage
Nyt fra DIRA

Nyt formandskab i Dansk Robot Netværk

Nyt formandskab i Dansk Robot Netværk

20. april 2023

Det bliver Michael Nielsen og Per Martens, der skal stå i spidsen for Dansk Robot Netværk (DIRA).

Her skal de sammen med resten af netværkets bestyrelse sikre et aktivt netværk for udviklere, leverandører, aftagere, slutbrugerorganisationer, uddannelsesinstitutioner og myndigheder med interesse for robotteknologi. Sikre et netværk, hvor der er plads til at skabe stærke netværksrelationer og videns- og erfaringsudveksle om robot- og automationsbranchen.

Den nye formand, Michael Nielsen, er allerede et kendt ansigt for de fleste i robotbranchen og dermed også i DIRA. Ved siden af bestyrelsesposten i DIRA er han direktør for Beckhoff Automation aps.

- Jeg er utrolig glad for og beæret over at blive valgt til formand for bestyrelsen i Dansk Robot Netværk, og at der samtidig er valgt en meget stærk bestyrelse, som jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde sammen med. DIRA er et netværk, som repræsenterer et arbejde og ikke mindst et fællesskab, hvor det at løfte i flok og dele viden til fordel for automatiserings- og robotbranchen er helt centralt. Behovet for automatisering bliver kun større og større, og der venter en masse spændende opgaver forude for bestyrelsen i DIRA. Og det er vi i bestyrelsen mere end klar på, lyder det fra den nye formand for DIRA, Michael Nielsen.

Men det er ikke kun formanden, der er et kendt ansigt i DIRA. Også den nye næstformand er en mand, som det populære robotnetværk har haft i bestyrelsen i mere end tre år.

Og Per Martens, der ud over at være i DIRAs bestyrelse også er General Manager hos SCHUNK Intec A/S, glæder sig da også til, at han skal være med til at præge netværket i dets fremtidige retning:

- Noget af det, som ligger mig mest på sinde, er hele aspektet omkring at få uddannet kvalificeret arbejdskraft til fremstillingsindustrien og udbredt kendskabet til automatisering og robotteknologi helt ned til folkeskoleniveau. Derudover skal vi i DIRA fortsætte det gode netværksarbejde, hvor blandt andet netværksgrupperne rundt omkring i landet spiller en stor rolle. Det gør, at virksomhederne har et sted, hvor de kan udveksle erfaringer, og hvor de kan få svar på nogle spørgsmål, fortæller den nye næstformand.

Sådan ser Dansk Robot Netværks bestyrelse ud nu:

  • Michael Nielsen, formand, direktør, Beckhoff Automation aps
  • Per Martens, næstformand, general manager, SCHUNK Intec A/S
  • Brian Duus, Director, Global Manufacturing Safety, LEGO Systems
  • Henrik Lykke Lilleholt, kategorichef, Lemvigh Müller
  • Kasper Hallenborg, institutleder, Syddansk Universitet (Mærsk Mc-kinney Møller Inst.)
  • Kim Koertsen, direktør, DanRobotics A/S
  • Kurt Nielsen, teknologichef, Teknologisk Institut
  • Henrik Hegelund Louw, Strategy Specialist, Technology & Innovation, Manufacturing Development, Novo Nordisk
  • Karsten Munk Matthiesen, R&D Manager, Sanovo Technologies
  • Peter Trillingsgaard, branchedirektør, DI Produktion